Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 00:54 AM (GMT+7)
SLNA giữ chân Hồ Phúc Tịnh với điều khoản đặc biệt

SLNA giữ chân Hồ Phúc Tịnh với điều khoản đặc biệt

Hồ Phúc Tịnh đạt thỏa thuận ở lại đội bóng quê hương nhưng ràng buộc này sẽ bị phá vỡ nếu SLNA không sớm tìm được Mạnh Thường Quân...