Thứ Hai, ngày 21/10/2019 02:06 AM (GMT+7)
Huy Tuấn, Thu Phương "khẩu chiến" quyết liệt trên truyền hình vì lý do này

Huy Tuấn, Thu Phương "khẩu chiến" quyết liệt trên truyền hình vì lý do này

Thu Phương tuyên bố "bất đồng quan điểm" với Huy Tuấn để bảo vệ thí sinh mà cô cho điểm tuyệt đối tại "Trời sinh một cặp".