Thứ Hai, ngày 14/10/2019 06:38 AM (GMT+7)
Hậu chuyển đổi 371 chi nhánh, lợi nhuận Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ tăng vọt

Hậu chuyển đổi 371 chi nhánh, lợi nhuận Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ tăng vọt1

Sau khi chuyển đổi 371 chi nhánh, chấm dứt hoạt động của một số công ty con kinh doanh không hiệu quả, quý III của Công ty CP Tập...