Thứ Năm, ngày 18/07/2019 09:42 AM (GMT+7)
Lâm Đồng: Khi nhà nông liên kết với doanh nghiệp để làm giàu

Lâm Đồng: Khi nhà nông liên kết với doanh nghiệp để làm giàu

Do có lợi thế về khí hậu và tiên phong áp dụng nông nghiệp công nghệ cao, Đà Lạt (Lâm Đồng) đang dẫn đầu cả nước về nông nghiệp...