Thứ Hai, ngày 16/09/2019 11:42 AM (GMT+7)
Độc đáo nông sản của các HTX thanh niên khởi nghiệp

Độc đáo nông sản của các HTX thanh niên khởi nghiệp

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư, thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã (HTX) thanh niên khởi...