Thứ Năm, ngày 14/11/2019 14:01 PM (GMT+7)
NÓNG: Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bị cách các chức vụ trong Đảng

NÓNG: Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bị cách các chức vụ trong Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Mạnh Phú bằng hình thức cách chức tất các chức vụ trong Đảng....