Thứ Hai, ngày 16/12/2019 16:48 PM (GMT+7)
Tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng ra mắt Quốc hội

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng ra mắt Quốc hội

Chiều nay (25/11), Trưởng Ban kiểm phiếu của Quốc hội đã công bố kết quả bỏ phiếu đối việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,...