Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 07:45 AM (GMT+7)
Đầu lĩnh thủy quân Lương Sơn (Phần 2): Kẻ làm vua, người tử trận

Đầu lĩnh thủy quân Lương Sơn (Phần 2): Kẻ làm vua, người tử trận

Trong 6 vị đầu lĩnh thủy quân của Lương Sơn, Lý Tuấn – chuyên gia đánh thủy có thứ hạng cao nhất Lương Sơn Bạc (ghế 26) và là 1...