Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 04:06 AM (GMT+7)
5 trận đơn đấu đỉnh cao, uy trấn thiên hạ trong Tam Quốc

5 trận đơn đấu đỉnh cao, uy trấn thiên hạ trong Tam Quốc

Mặc dù thời kỳ Tam Quốc hai bên giao chiến chủ yếu dựa vào bĩnh sĩ và trang bị, nhưng những màn đơn đấu giữa các mãnh tướng cũng...