Thứ Hai, ngày 09/12/2019 23:28 PM (GMT+7)
Đại biểu Việt Nam-Lào-Campuchia thăm quan mô hình 3 tỷ/ha/năm

Đại biểu Việt Nam-Lào-Campuchia thăm quan mô hình 3 tỷ/ha/năm1

Đoàn đại biểu nông dân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã đánh giá rất cao và ngạc nhiên về doanh thu hơn 3 tỷ đồng/ha/năm của...