Thứ Tư, ngày 23/10/2019 07:07 AM (GMT+7)
Lãi lớn, Habeco trả cổ tức “khủng”, cổ đông Nhà nước lĩnh hơn 1.400 tỷ

Lãi lớn, Habeco trả cổ tức “khủng”, cổ đông Nhà nước lĩnh hơn 1.400 tỷ

Ngày 1/10 tới đây, Habeco sẽ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, tỷ lệ 75,57%. Dự kiến số tiền Habeco chi ra đợt này xấp xỉ...