Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 07:21 AM (GMT+7)
Nhiều đặc sản, nông sản sạch tại Phiên chợ “Thực phẩm minh bạch”

Nhiều đặc sản, nông sản sạch tại Phiên chợ “Thực phẩm minh bạch”

Nhiều đặc sản vùng miền, nông sản sạch, bảo đảm minh bạch hóa thông tin về quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc như gạo ruộng...