Thứ Hai, ngày 19/03/2018 00:02 AM (GMT+7)
Đầu mối xăng dầu hưởng lợi hơn 4.700 tỷ đồng vì chênh lệch thuế

Đầu mối xăng dầu hưởng lợi hơn 4.700 tỷ đồng vì chênh lệch thuế

Kiểm toán Nhà nước cho biết, do áp dụng thuế bình quân gia quyền trong cách công thức tính giá cơ sở mà 10 thương nhân đầu mối...