Thứ Tư, ngày 23/10/2019 10:29 AM (GMT+7)
Qualcomm vẫn bán chip cho Huawei

Qualcomm vẫn bán chip cho Huawei

Mới đây, chính Giám đốc điều hành Qualcomm xác nhận rằng công ty đang vận chuyển chip cho Huawei.