Thứ Tư, ngày 18/09/2019 12:23 PM (GMT+7)
Huawei muốn hợp tác với MobiFone, VNPT triển khai dịch vụ 5G

Huawei muốn hợp tác với MobiFone, VNPT triển khai dịch vụ 5G8

Theo ông Sun Bohan, Tổng giám đốc Công ty công nghệ Huawei Việt Nam, Huawei mong muốn được hợp tác với doanh nghiệp hoạt động...