Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 05:26 AM (GMT+7)
Hà Nội phê duyệt đề án đầu tư xây dựng 4 huyện lên quận

Hà Nội phê duyệt đề án đầu tư xây dựng 4 huyện lên quận

Thành phố sẽ chỉ đạo sở, ban, ngành tập trung, ưu tiên 4 huyện này về thủ tục, cơ chế chính sách thông thoáng, các huyện năng...