Thứ Tư, ngày 22/05/2019 06:16 AM (GMT+7)
Vụ chồng cứa cổ vợ ở Hà Tĩnh: 'Quay lưng lại anh ôm một chút'...

Vụ chồng cứa cổ vợ ở Hà Tĩnh: 'Quay lưng lại anh ôm một chút'...

Toàn gọi cho Mai nói đau đầu, bảo Mai quay về bóp đầu cho mình, rồi bảo xuống bếp pha nước cam. Sau đó, Toàn bảo với Mai quay lưng...