Thứ Tư, ngày 17/07/2019 21:54 PM (GMT+7)
Biên niên sử chìm nổi của Ngọc tỷ truyền quốc Trung Hoa

Biên niên sử chìm nổi của Ngọc tỷ truyền quốc Trung Hoa

Ngọc tỷ truyền quốc là quốc bảo, là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của Hoàng đế Trung Hoa, bắt đầu từ thời Tần Thủy...