Thứ Tư, ngày 26/02/2020 01:38 AM (GMT+7)
Hòa Bình: Liên tục bị mất trộm bò, dê, nghi loài thú hoang ăn thịt?

Hòa Bình: Liên tục bị mất trộm bò, dê, nghi loài thú hoang ăn thịt?2

Mấy ngày gần đây, người dân ở xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vô cùng lo lắng vì trâu bò của bà con liên tục bị mất trộm...