Thứ Ba, ngày 18/06/2019 20:19 PM (GMT+7)
Bí mật Hội Tam Hoàng (Kỳ 2): Hòa Hợp Đào - Băng nhóm “thâm niên” nhất

Bí mật Hội Tam Hoàng (Kỳ 2): Hòa Hợp Đào - Băng nhóm “thâm niên” nhất

Hòa Hợp Đào (còn gọi là Hòa Hợp Đồ) là một băng nhóm xã hội đen thuộc Hội Tam Hoàng, có tổng hành dinh hoạt động tại khu vực...