Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 02:00 AM (GMT+7)
Biệt kích Hải quân Mỹ ra đời vì chiến tranh Việt Nam

Biệt kích Hải quân Mỹ ra đời vì chiến tranh Việt Nam

Ít ai biết rằng, lực lượng biệt kích huyền thoại này của Mỹ được thành lập trong Chiến tranh Việt Nam là để chống lại thứ "vũ khí"...