Thứ Hai, ngày 23/09/2019 22:39 PM (GMT+7)
Về bản vùng cao Yên Bái xem đồng bào Mông làm nông thôn mới

Về bản vùng cao Yên Bái xem đồng bào Mông làm nông thôn mới1

Bản Khuôn Bổ, xã Hồng Ca nơi có đến gần 100% bà con là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, đời sống người dân mấy năm trước đây còn...