Thứ Hai, ngày 09/12/2019 02:13 AM (GMT+7)
Sự kiện Vịnh Bắc Bộ qua lời kể 1 nhân chứng người Mỹ

Sự kiện Vịnh Bắc Bộ qua lời kể 1 nhân chứng người Mỹ1

Trong cuốn hồi ký “Những bí mật: Hồi ức Việt Nam và tài liệu Lầu Năm Góc”, Ellsberg cho biết lý do ông công bố những tài liệu...