Thứ Hai, ngày 25/09/2017 21:02 PM (GMT+7)
Hồ Chí Minh nỗ lực kết nối với phe Đồng Minh

Hồ Chí Minh nỗ lực kết nối với phe Đồng Minh

Vào ngày 27 hoặc 28, ông Hồ Chí Minh ngồi trong một căn phòng ở 48 phố Hàng Ngang để thảo nên bản Tuyên ngôn, có lẽ dựa vào những...