Thứ Hai, ngày 18/02/2019 21:20 PM (GMT+7)
Lợi nhuận Techcombank của ông Hồ Hùng Anh vượt mặt "ông lớn" chiếm vị trí á quân

Lợi nhuận Techcombank của ông Hồ Hùng Anh vượt mặt "ông lớn" chiếm vị trí á quân

Liên tiếp 3 năm liền giữ vị trí quán quân về lợi nhuận (từ 2012 - 2014), 3 năm sau đó giữ vị trí á quân (từ 2015 - 2017), nhưng...