Thứ Hai, ngày 21/10/2019 12:08 PM (GMT+7)
Trước khi theo Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đã giết bao nhiêu mạng?

Trước khi theo Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đã giết bao nhiêu mạng?

Hành trình phò tá Đường Tăng, Tôn Ngộ Không giết kẻ ác, diệt yêu tinh không ít. Nhưng thời còn tự do tung hoành Tam Giới, gây rối...