Thứ Tư, ngày 11/12/2019 02:40 AM (GMT+7)
Phối hợp giúp nông dân nâng cao dân trí và làm giàu

Phối hợp giúp nông dân nâng cao dân trí và làm giàu

Ngày 12/8, tại trụ sở T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội...