Thứ Ba, ngày 10/12/2019 12:18 PM (GMT+7)
Tăng liên kết sản xuất qua các chi, tổ hội nghề nghiệp

Tăng liên kết sản xuất qua các chi, tổ hội nghề nghiệp

Sau gần 3 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp,...