Thứ Tư, ngày 11/12/2019 18:49 PM (GMT+7)
Lựa chọn khôn ngoan nào khi thị trường BĐS ở cuối chu kỳ tăng trưởng

Lựa chọn khôn ngoan nào khi thị trường BĐS ở cuối chu kỳ tăng trưởng1

Các chuyên gia, nhà đầu tư cho rằng cần có sự lựa chọn khôn ngoan bởi thị trường bất động sản đang ở cuối chu kỳ tăng trưởng.