Thứ Tư, ngày 18/09/2019 23:06 PM (GMT+7)
Hội nghị BCH TƯ Hội NDVN: Tập trung mọi giải pháp giúp nông dân

Hội nghị BCH TƯ Hội NDVN: Tập trung mọi giải pháp giúp nông dân1

Sáng hôm nay 22/7, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) lần thứ 3 (mở rộng) đã chính thức khai...