Thứ Ba, ngày 19/06/2018 12:15 PM (GMT+7)
Trả hết nợ, xây được nhà đẹp nhờ ăn chắc làm tôm - lúa thắng lớn

Trả hết nợ, xây được nhà đẹp nhờ ăn chắc làm tôm - lúa thắng lớn

“Mới chuyển từ lúa sang tôm - lúa cũng trầy trật lắm, năm đầu còn mất trắng vì chưa rành kỹ thuật nuôi. Nhưng từ khi được dự án...