Thứ Ba, ngày 28/01/2020 20:08 PM (GMT+7)
Mạng 5G là "vũ khí" để phát triển vạn vật kết nối IoT

Mạng 5G là "vũ khí" để phát triển vạn vật kết nối IoT

Thế hệ tiếp theo của công nghệ không dây - 5G sẽ biến đổi xu hướng kết nối vạn vật - IoT.