Thứ Tư, ngày 20/11/2019 04:16 AM (GMT+7)
Những chiến thuật kinh điển của QĐND Việt Nam (Kỳ 3): "Nắm thắt lưng địch"

Những chiến thuật kinh điển của QĐND Việt Nam (Kỳ 3): "Nắm thắt lưng địch"

Chiến thuật nắm thắt lưng địch mà đánh của quân đội ta đã làm quân Mỹ "khiếp sợ" trong trận Ia-Drăng.