Thứ Tư, ngày 11/12/2019 09:44 AM (GMT+7)
Xu hướng nghỉ dưỡng xa xỉ đã tràn vào Việt Nam như thế nào?

Xu hướng nghỉ dưỡng xa xỉ đã tràn vào Việt Nam như thế nào?

Xa hoa, khác biệt và đạt những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, những khách sạn và khu nghỉ dưỡng này đã góp phần định nghĩa khái niệm...