Thứ Hai, ngày 18/11/2019 01:24 AM (GMT+7)
Hong Kong: Cựu thủ lĩnh sinh viên biểu tình Joshua Wong lại bị bắt giữ

Hong Kong: Cựu thủ lĩnh sinh viên biểu tình Joshua Wong lại bị bắt giữ

Joshua Hoàng Chí Phong, Agnes Châu Đình và Andy Trần Hạo Thiên, 3 trong số những nhà hoạt động sinh viên nổi tiếng tại Hong Kong,...