Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 02:24 AM (GMT+7)
Thành Long, hãy cởi bỏ bộ mặt giả tạo!

Thành Long, hãy cởi bỏ bộ mặt giả tạo!9

Trẻ em Việt Nam cần được vá môi, nhưng không cần bố thí. Trẻ em Việt Nam cũng không cần một đại sứ như Thành Long. Thành Long hãy...