Thứ Ba, ngày 16/07/2019 21:37 PM (GMT+7)
Gia Cát Lượng chết vì những loại bệnh nào?

Gia Cát Lượng chết vì những loại bệnh nào?

Gia Cát Lượng (181 – 234), tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, là nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà quân sự, nhà phát minh...