Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 23:04 PM (GMT+7)
Nhóm học sinh lớp 7 lập trình hệ thống đọc sách thông minh cho người khó đọc

Nhóm học sinh lớp 7 lập trình hệ thống đọc sách thông minh cho người khó đọc

“Thiết bị đọc sách thông minh hỗ trợ cho những người bị chứng khó đọc" là một trong những dự án ấn tượng tại cuộc thi Solve For...