Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 10:02 AM (GMT+7)
3 cặp dũng tướng là cha con nổi tiếng trong sử Việt

3 cặp dũng tướng là cha con nổi tiếng trong sử Việt

Sử Việt từng xuất hiện những cặp dũng tướng là cha con, đã lập nhiều chiến công hiển hách, để lại tiếng thơm muôn đời.