Thứ Bảy, ngày 24/08/2019 10:17 AM (GMT+7)
Mỹ nhân 30 tuổi lên ngôi Thái hậu, bị em chồng làm nhục, phải tự tay giết con đẻ

Mỹ nhân 30 tuổi lên ngôi Thái hậu, bị em chồng làm nhục, phải tự tay giết con đẻ

Đây có thể nói là một trong những mỹ nhân có cuộc đời nhiều bi kịch bậc nhất lịch sử Trung Hoa khi lên ngôi Thái hậu vẫn bị em...