Thứ Hai, ngày 16/12/2019 16:55 PM (GMT+7)
Hai huynh đệ tốt quyết chí rời bỏ Tống Giang là ai?

Hai huynh đệ tốt quyết chí rời bỏ Tống Giang là ai?

Rất nhiều hảo hán trong số 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc là những người từng gặp gỡ, kết giao với Tống Giang qua các sự kiện khác...