Thứ Ba, ngày 15/10/2019 08:48 AM (GMT+7)
Ba “cặp bài trùng” đặc biệt nhất trên Lương Sơn Bạc

Ba “cặp bài trùng” đặc biệt nhất trên Lương Sơn Bạc

108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, khi tập hợp dưới lá cờ “Thế Thiên Hành Đạo” tất thảy đều coi nhau là huynh đệ. Trong số các hảo hán...