Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 02:46 AM (GMT+7)
Lào Cai: Bức tranh nông thôn Làng Giàng ngày càng giàu, đẹp

Lào Cai: Bức tranh nông thôn Làng Giàng ngày càng giàu, đẹp

“Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã tác động tích cực đến các hộ nông dân trong việc thực hiện các mục tiêu,...