Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 22:52 PM (GMT+7)
Đầu lĩnh thủy quân Lương Sơn (Phần 2): Kẻ làm vua, người tử trận

Đầu lĩnh thủy quân Lương Sơn (Phần 2): Kẻ làm vua, người tử trận

Trong 6 vị đầu lĩnh thủy quân của Lương Sơn, Lý Tuấn – chuyên gia đánh thủy có thứ hạng cao nhất Lương Sơn Bạc (ghế 26) và là 1...