Thứ Năm, ngày 17/10/2019 09:51 AM (GMT+7)
Tiết lộ về cao thủ tạo ra bí kíp Cửu âm chân kinh khiến võ lâm dậy sóng

Tiết lộ về cao thủ tạo ra bí kíp Cửu âm chân kinh khiến võ lâm dậy sóng

Cửu âm chân kinh là bộ tuyệt học võ công ẩn chứa sức mạnh vô biên, khiến cho nhiều nhân sĩ võ lâm thèm khát và dùng nhiều thủ đoạn...