Thứ Hai, ngày 20/05/2019 12:50 PM (GMT+7)
Cuộc chiến quyền lực tại Eximbank bao giờ kết thúc?

Cuộc chiến quyền lực tại Eximbank bao giờ kết thúc?1

Nhiều năm sau khi ông Lê Hùng Dũng rời Eximbank, ngân hàng này vẫn ở trong tình trạng kinh doanh trồi sụt, nhân sự cấp cao thay...