Thứ Tư, ngày 23/10/2019 12:00 PM (GMT+7)
Vua Lê Thái Tổ và cuộc đánh dẹp dòng dõi họ Hồ cát cứ xưng vương

Vua Lê Thái Tổ và cuộc đánh dẹp dòng dõi họ Hồ cát cứ xưng vương

Trong những năm đầu ở ngôi, Lê Thái Tổ đã nhiều lần cho quân đánh dẹp các thế lực phản loạn, trong đó có hậu duệ của nhà Hồ, tiếc...