Thứ Ba, ngày 21/01/2020 05:12 AM (GMT+7)
Muốn đầu tư mạo hiểm, TGĐ Viettel kiến nghị tới Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình

Muốn đầu tư mạo hiểm, TGĐ Viettel kiến nghị tới Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình

Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Đăng Dũng kiến nghị Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan để...