Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 09:03 AM (GMT+7)
Vì sao Lưu Phong chết lại không thể trách Lưu Bị hay Gia Cát Lượng?

Vì sao Lưu Phong chết lại không thể trách Lưu Bị hay Gia Cát Lượng?

Cái chết của Lưu Phong không thể trách Lưu Bị, cũng không thể đổ lỗi cho Gia Cát Lượng, mà vì chính bản thân Lưu Phong trước đó đã...