Thứ Tư, ngày 29/01/2020 16:09 PM (GMT+7)
Vì sao các đại hiệp trong tiểu thuyết của Kim Dung đều mồ côi cha?

Vì sao các đại hiệp trong tiểu thuyết của Kim Dung đều mồ côi cha?

Sự thật, những đại hiệp trong truyện Kim Dung đều phải mồ côi cha. Có những người, mồ côi cha từ nhỏ, không bao giờ biết được cha...